Bernardium

Wydawnictwo literackie Bernardium

Wydawnictwo literackie Bernardium, postawione na wysokim poziomie, służyło społeczeństwu do 1939 roku, kiedy to jego działalność przerwała II wojna światowa. Pelpliński ośrodek wydawniczy w czasach powojennych związany jest przede wszystkim z działalnością Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Akcja wydawnicza w tych instytucjach rozpoczęła się od września 1945 roku i z różnym natężeniem trwa do dziś. W kwietniu 1993 roku powstało Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" jako kontynuacja pracy Zakładu Małej Poligrafii działającego od 1979 roku. Zajmował się on drukiem podręczników dla seminarium i lektur pomocniczych. Wraz z powstaniem Wydawnictwa "Bernardinum" rozpoczął się jego dynamiczny rozwój - zwiększyła się liczba pracowników wydawnictwa , a stare urządzenia drukujące zostały zastąpione przez nowoczesne.
Zakres działalności drukarni obejmował nie tylko druk książek, ale też czasopism takich jak "Gitara i bas", "Muzyczna gazeta reklamowa" czy "List do Pani". Wydawano też roczniki naukowe "Studia Pelplińskie" oraz kleryckie pismo "Spojrzenia".

Z początkiem 1998 roku w wyniku połączenia Wydawnictwa Diecezjalnego z Wydawnictwem Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" powstała nowa oficyna wydawnicza – Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum". Atutem nowo powstałej jednostki jest nowoczesny park maszynowy oraz zespół doświadczonych pracowników. Dzięki temu wydawnictwo jest dziś w stanie podołać każdemu wyzwaniu.

Cena

 – 

  • 37
  • 37